Polityka dotycząca plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie

Zaktualizowano dn. 05.08.2020.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie ma zastosowanie do wszelkich stron interneto-wych, aplikacji i platform cyfrowych obsługiwanych przez Innoship Technology SRL (dalej „my”, „nasze”), w tym między innymi do stron innoship.io, innoship.com i portal.innoship.io. Wszelkie dane osobowe zebrane przez nas za pośrednictwem plików cookie są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie oraz z naszą informacją o ochronie prywatności, która jest dostępna pod adresem:

https://innoship.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/

Wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą dba-łością o prywatność użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki dotyczącej plików cookie lub sposobu, w jaki je wykorzystujemy, prosimy o kontakt pod adresem:

Intr. Gheorghe Petre Govora no. 3, attic, room 2, Vâlcea County, Râmnicu Vâlcea.

E-mail: contact@innoship.io /contact@innoship.com

Telefon: +40744441310/+40734010693

Plik cookie – co to jest?

Cookie (tzw. „ciasteczko”) to mały plik tekstowy składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze użytkownika, terminalu mobilnym lub innym urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Cookie jest instalowane poprzez żądanie skierowane przez serwer WWW do przeglądarki (np. Internet Explorer, Google Chrome) i jest całkowicie „pasywne” (tzn. nie zawiera oprogramowania, wirusów ani programów szpiegujących i nie może uzyskać dostępu do informacji z dysków twardych użytkownika).

Pliki cookie stanowią decydujący element sprawnego funkcjonowania Internetu, pomagając zadbać o przyjazne doświadczenia związane z przeglądaniem stron internetowych, dosto-sowane do preferencji i zainteresowań każdego użytkownika. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej stanie się niemożliwe.

Czy pliki cookie zawierają dane osobowe?

Pliki cookie mogą gromadzić dane dotyczące wykorzystywanego urządzenia (np. adres MAC, system operacyjny), dane dotyczące sposobu przeglądania stron internetowych, zainteresowań lub inne informacje podane przez użytkownika. Zgodnie z motywem 30 RODO dane zbierane przez pliki cookie należy uznać za dane osobowe. Dane gromadzone przez pliki cookie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Do czego wykorzystywane są pliki cookie?

Innoship wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu poruszania się po stronach internetowych. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie terminala użytkownika i zapisanie jego preferencji oraz ułatwiają prezentację treści w odpowiedni, dostosowany do nich sposób. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie, które są absolutnie konieczne do funkcjo-nowania strony internetowej, może uniemożliwić korzystanie ze strony. Użytkownik może usunąć pliki cookie poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. W takim przypadku dane użytkownika nie będą już przetwarzane do czasu kolejnego wejścia na nasze strony internetowe.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy kilku rodzajów plików cookie. W zależności od terminu ich wygaśnięcia mogą być zaliczane do plików sesyjnych lub trwałych – to zależy od czasu ich przechowywania. Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do czasu zakoń-czenia sesji lub zamknięcia przeglądarki internetowej, kiedy to są trwale usuwane. Trwałe pliki cookie pozostają na terminalu użytkownika przez czas określony parametrami lub do momentu ich ręcznego usunięcia z przeglądarki internetowej.

W zależności od tego, kto jest administratorem danych, pliki cookie można podzielić na „własne” (first party cookies), tworzone i obsługiwane przez nas jako administratora danych, lub „obce” (third party cookies), tworzone i obsługiwane przez zewnętrznego administratora danych. Obecnie nie zezwalamy na stosowanie na naszej stronie internetowej obcych plików cookie.

Wejście na naszą stronę internetową https://www.innoship.com może spowodować umiesz-czenie na terminalu użytkownika następujących rodzajów plików cookie:

Ściśle niezbędne i służące wydajności strony internetowej pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do optymalnego działania naszej strony internetowej poprzez wspieranie podstawowych funkcji, takich jak przeglądanie stron internetowych lub dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez nich nasza strona internetowa nie mogłaby funkcjo-nować prawidłowo. Te pliki cookie są również niezbędne, abyśmy mogli uzyskać dane na temat interakcji, w jakie odwiedzający wchodzą z naszą stroną internetową, poprzez zbieranie i zgłaszanie informacji anonimowo w celu przygotowania pewnych własnych zbiorczych raportów statystycznych, które pomagają nam zrozumieć, jak użytkownik korzysta z usług, które oferujemy za pośrednictwem naszych stron internetowych, co pozwala nam poprawić ich strukturę. Używamy tych plików cookie tylko po to, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze wrażenia z użytkowania. Użytkownik nie będzie mógł ograniczyć korzystania z tych plików cookie, ponieważ są one dla nas niezbędne i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla jego prywatności.

Nazwa

Dostawca

Cel

Termin ważności

ARRAffinity

Microsoft

Ten plik cookie jest tworzony przez strony internetowe działające na platformie chmurowej Windows Azure. Jest wykorzystywany do równoważenia obciążenia, aby upewnić się, że żądania odwiedzanych stron są kierowane do tego samego serwera w każdej sesji przeglądania.

Sesja

CookieLawInfoConsent

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

2 lata

CookieLawInfoConsent

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

cli_user_preference

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-necessary

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

viewed_cookie_policy

Innoship

Plik cookie tworzony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Służy do przechowywania zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

1 rok

_ga

Google

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie jest używany do zliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikatowych odwiedzających.

2 lata

_gat

Google

Google używa tego pliku cookie do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gid

Google

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych dotyczących jej funkcjonowania. Gromadzone anonimowe dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzane strony.

1 rok

 

Zarządzanie plikami cookie i ich usuwanie

Użytkownik może ograniczyć, zablokować i usunąć pliki cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarka używana do dostępu do stron internetowych domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie na terminalu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczne zarządzanie plikami cookie przez przeglądarkę internetową lub informować użytkownika o każdorazowym przesłaniu plików cookie na jego terminal. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów zarządzania plikami cookie znajdują się w ustawieniach aplikacji (przeglądarki internetowej) i różnią się w zależności od jej rodzaju. Bardziej szczegółowe informacje odnoszące się do najpopular¬niejszych przeglądarek można znaleźć tutaj:

  • For Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
  • For Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
  • For Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • For Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
  • For Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
  • For Opera: https://www.opera.com/ro/case-studies/clean-browser-and-remove-trackers

 

Należy pamiętać, że każde ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej. Wyłączenie reklamowych i spersonalizowanych plików cookie nie uniemożliwi ponadto dalszego otrzymywania reklam. Takie reklamy mogą jednak nie odpowiadać szczególnym zainteresowaniom użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich włączania i wyłączania można uzyskać również na następujących stronach internetowych (dostępnych tylko w języku angielskim): https://www.aboutcookies.org/ oraz http://www.youronlinechoices.com/ lub zaglądając do działu „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że lista plików cookie podana na tych stronach będzie obejmować wszystkie pliki cookie umieszczone na terminalu użytkownika, nie tylko te, które znajdują się na naszej stronie internetowej.