Szczególne podziękowania należą się naszym inwestorom!

We współczesnym świecie biznesu posiadanie silnych i niezawodnych partnerów nigdy nie było ważniejsze. W odpowiednim towarzystwie naprawdę można sięgać tam, dokąd wzrok nie sięga. Właśnie dlatego jesteśmy dumni z partnerstwa z jednym z najsilniejszych i najbardziej aktywnych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
W październiku 2022 roku Innoship i Alsendo, wspierane przez Abris Capital Partners, nawiązały strategiczne partnerstwo, powołując do życia lidera rozwiązań w zakresie zarządzania dostawami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Abris

Abris Capital Partners („Abris”), inwestor private equity specjalizujący się w transformacji ESG, wsparł Alsendo, środkowoeuropejską organizację zajmującą się rozwiązaniami technologicznymi dla spedycji, w nabyciu większościowego pakietu udziałów w Innoship i współpracy z założycielami w celu osiągnięcia statusu lidera rynku obsługi przesyłek e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.
Strategia Abris polega na współpracy z najbardziej dynamicznymi i skutecznymi podmiotami w Europie Środkowej, które mogą skorzystać z napływu kapitału i wiedzy menedżerskiej zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Dysponując kapitałem inwestycyjnym w wysokości ok. 1,3 mld euro, Abris zapewnił sobie wsparcie finansowe ze strony wielu głównych globalnych instytucji inwestycyjnych, w tym publicznych i korporacyjnych funduszy emerytalnych, instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy wieczystych amerykańskich uczelni.

Innoship założyli w 2019 roku Daniel Nicolae, Andrei Paul, Dan Ungureanu i Robert Tanase, pozyskując wcześniej finansowanie od GapMinder. Ten fundusz venture capital inwestuje w rumuńskie i środkowoeuropejskie spółki na etapie Seed lub Series A. Środki finansowe pochodziły również od radcy prawnego i przedsiębiorcy Cătălina Grigorescu. Po tej transakcji GapMinder VC i Cătălin Grigorescu dokonali dywestycji swoich udziałów w Innoship.