Ochrona i bezpieczeństwo

Ochrona danych jest podstawą algorytmów Innoship.
Bezpieczeństwo, ochrona, zgodność i prywatność – Innoship stworzono z myślą o Twoich danych.


API

API Innoship to najprostszy sposób na integrację systemu z ponad 80 przewoźnikami na całym świecie.

 

Zakres: Dokumentacja API zawiera specyfikację Web Service API używanego do łączenia zewnętrznych sprzedawców z podstawowymi funkcjami systemu w celu drukowania etykiet, śledzenia przesyłek z wykorzystaniem dostępnych usług kurierskich, z uwzględnieniem ich ograniczeń, usług dodatkowych i innych opcji.

 

Przegląd: Dokument określa protokół komunikacyjny dla integracji, który opiera się na zapytaniu/odpowiedzi w ramach HTTP Secure. Web Service API wymaga uwierzytelnienia kluczem API dla każdej metody.

 

Opis ogólny: https://support.innoship.com

Aby uzyskać wsparcie techniczne w zakresie integracji, prosimy o wysłanie e-maila pod adresem support@innoship.com

Dokumentacja oprogramowania Swagger: https://api.innoship.io

Zgodność z RODO

Zarządzanie danymi za pośrednictwem platformy Innoship jest zgodne z zasadami opisanymi w RODO w celu osiągnięcia najwyższego stopnia efektywności i przejrzystości

Dane Innoship przechowywane są w centrum danych Azure na terytorium Europy Zachodniej, co zapewnia globalny zasięg i umożliwia lokalne wdrożenie. Efektem jest zmniejszenie kosztów, czasu dostawy i złożoności operacji - przy jednoczesnym spełnieniu indywidualnych wymagań klienta.

Nic nas nie może zatrzymać

Infrastruktura i dane Innoship przechowywane są w wielu centrach danych Azure, aby zapewnić działanie usługi nawet w przypadku awarii serwera. Procedury odzyskiwania danych po awarii są regularnie testowane przy użyciu rzeczywistych scenariuszy. Nasz plan awaryjny obejmuje uruchomienie infrastruktury API i AWS poza siedzibą Innoship.